Z młodym kierowcą w drodze po doświadczenie

Spotkanie z partnerami w sprawie kampanii

 W dniu 16 lutego br. w siedzibie Automobilklubu Śląskiego odbyło się spotaknie z przedstawicielami wodzisławskiej policji dotyczące podjęcia współpracy z Automobilklubem i Polskim Związkiem Motorowym dotyczącej śląskiej kampanii "Z młodym kierowcą w drodze po doświadczenie". Wspólna idea będzie wiązała się organizowaniem spotkań z licelaną młodzieżą oraz kursantami nauki jazdy i uświadamianie im o zagrożeniu jakie mogą stanowić dla siebie  ale także dla innych użytkowników dróg.  Ze względu na niewielkie doświadcznie, są w tej dziedzienie uważani za grupę ludzi szczególnego ryzyka. Dlatego połączenie policyjnych sił z partnerami z jakimi udało nam się podjąć współpracę na potrzeby kampanii, poprzez prowadznie spotkań i prelekcji z młodzieżą ma służyć zminimalizowaniu zdarzeń drogowych z udziałem tej grupy użytkowników dróg.