Bezpieczeństwo pieszych 2017

Rozdawali odblaski w ramach akcji "Pieszy"

Wczoraj na terenie powiatu wodzisławskiego policjanci drogówki prowadzili akcję „Kontrola drogowa - Pieszy”. Działania te maja na celu wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym, a zwłaszcza na przestrzeganie przepisów związanych z korzystaniem z dróg przez pieszych. Podczas działań policjanci nie tylko dyscyplinowali niechronionych uczestników ruchu ale także pouczali ich i wręczali odblaski.

Akcja rozpoczęła się o godzinie 6:00 i trwała do 14.00. Działania policyjne miały na celu dyscyplinowanie we wzajemnych relacjach zarówno kierujących jak i pieszych. Były ukierunkowane na zapobieganie i zwalczanie zachowań powodujących główne zagrożenie pieszych w ruchu drogowym. W ramach akcji stróże prawa zwracali uwagę na zachowania kierowców w stosunku do pieszych, ale też bacznie przyglądali się, czy piesi nie łamią zasad przepisów ruchu drogowego.

Okazało się, że wciąż nagminne jest przechodzenie pieszych w miejscach niedozwolonych. Stróże prawa ujawnili aż 47 takich wykroczeń. W stosunku do kierujących pojazdami odnotowano jeden przypadek nieustąpienia pierwszeństwa pieszemu. W sumie policjanci ukarali mandatami 51 osób, w tym 4 mandaty nałożono na kierujących pojazdami i 42 mandaty na pieszych.

W ramach akcji mundurowi rozdawali także pieszym i kierującym odblaski przypominając jak ważną rolę odgrywa ich noszenie dla wszystkich użytkowników dróg.

Ładowanie odtwarzacza...