Bezpieczne ferie z mundurowymi - 2016 - ROK PIESZEGO - Komenda Powiatowa Policji w Wodzisławiu Śląskim

2016 - ROK PIESZEGO

Bezpieczne ferie z mundurowymi

Policjanci z Wodzisławia podczas trwających ferii zimowych rozmawiają z dziećmi i młodzieżą o bezpieczeństwie. Jednym z wątków towarzyszących spotkaniom jest bezpieczeństwo w ruchu drogowym i w czasie zimowych zabaw na świeżym powietrzu. Ostatnio mundurowi odwiedzili dzieci z Pszowa, Lubomi oraz Zawady.

Działania "Bezpieczne Ferie 2016" prowadzone są od dwóch tygodni. Oprócz wzmożonych kontroli miejsc grupowania się młodzieży oraz kontroli drogowych pojazdów przewożących najmłodszych na wypoczynek policjanci uczestniczą w spotkaniach z dziećmi, które spędzają ferie w miejscach zamieszkania. Podczas nich przypominają uczestnikom o najważniejszych zasadach bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Zwracają również uwagę na zagrożenia płynące z nierozsądnych zabaw na wolnym powietrzu. W ubiegłym tygodniu takie spotkanie przeprowadzili funkcjonariusze ruchu drogowego, którzy spotkali się z dziećmi z Pszowa w Miejskim Ośrodku Kultury. W bieżącym tygodniu funkcjonariusz wodzisławskiego wydziału prewencji odwiedził na półkolonijnych zajęciach wychowanków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Wodzisławiu Śląskim oraz dzieci i młodzież z Lubomi. Policyjny profilaktyk przeprowadził również rozmowę z rodzicami dzieci na temat zagrożeń, na jakie mogą być narażone ich pociechy w czasie korzystania z Internetu. Dzieci otrzymały elementy odblaskowe, które zgodnie zobowiązały się nosić i dbać o swoje własne bezpieczeństwo.