Profilaktyka wśród seniorów - 2016 - ROK PIESZEGO - Komenda Powiatowa Policji w Wodzisławiu Śląskim

2016 - ROK PIESZEGO

Profilaktyka wśród seniorów

Policjanci z wodzisławskiej komendy wykorzystują każdą okazję by o zasadach bezpiecznych zachowań porozmawiać z mieszkańcami naszego powiatu. W czwartek spotkali się z seniorami koła emerytów i rencistów miasta Pszowa, a w sobotę zawitali na „Biesiadę Rolniczą” w Połomi. Cel jaki przyświecał obu inicjatywom to bezpieczeństwo starszych na drodze oraz przestrogi przed oszustami wykorzystującymi ludzką łatwowierność.

W czwartkowym spotkaniu z seniorami z Pszowa udział wzięli policjanci z ruchu drogowego. Mundurowi przypominali zasady bezpiecznego poruszania się pieszych w ruchu drogowym.  Apelowali o noszenie elementów odblaskowych i o bezwzględne kierowanie się zasadą ograniczonego zaufania wobec innych użytkowników dróg.

O bezpieczeństwie na drodze funkcjonariusze opowiadali również w sobotni wieczór uczestnikom „Biesiady Rolniczej” w Połomi. W tym spotkaniu oprócz funkcjonariuszy ruchu drogowego uczestniczył także dzielnicowy, który przybliżał zgromadzonym metody działania oszustów bazujących na ufności i łatwowierności szczególnie osób starszych. Przestrzegał przed przestępcami działającymi tzw. metodami „na wnuczka” i „na policjanta”. Zwracał także uwagę na problematykę ochrony danych osobowych.  

Spotkania z policjantami wodzisławskiej komendy odbyły się w ramach prowadzonej od kilku lat kampanii "Rok pieszego", a także stanowiły element wzmożonych działań profilaktycznych związanych z seniorami.