2016 - ROK PIESZEGO

Policjanci w trosce o seniorów

Bezpieczeństwo seniorów to jeden z najistotniejszych obszarów działań wodzisławskich policjantów na najbliższe lata. Policjanci, chcąc dotrzeć do jak największej liczby odbiorców, wykorzystują różnego rodzaju imprezy, w których uczestniczą starsi mieszkańcy powiatu. W piątek przed koncertem z okazji Dnia Babci i Dziadka opowiadali o bezpiecznych zachowaniach przed ponad 300 osobowym audytorium.

Stróże prawa przed rozpoczęciem koncertu w Rydułtowskim Centrum Kultury „Feniks” wręczali seniorom ulotki informujące o sposobach działań oszustów oraz elementy odblaskowe. Przekazywali również przybyłym karty ICE, czyli specjalne nośniki informacji wykorzystywane „w nagłym wypadku” do kontaktowania się z najbliższymi osoby poszkodowanej. Następnie policyjny profilaktyk przybliżał seniorom zagadnienia związane z ich szeroko pojętym bezpieczeństwem zarówno w domu jak i w miejscach publicznych. Przestrzegał przed kieszonkowcami, fałszywymi wolontariuszami oraz oszustami działającymi metodą „na wnuczka” i „na policjanta”. Zwracał również uwagę na problematykę ochrony danych osobowych przybliżając kampanię edukacyjną „ Bezpieczna tożsamość”. Policjant ruchu drogowego natomiast w ramach kampanii „2016 Rok pieszego” przypominał seniorom zasady bezpiecznego poruszania się na drodze. Apelował o noszenie elementów odblaskowych i o bezwzględne kierowanie się zasadą ograniczonego zaufania wobec innych użytkowników dróg.

Również w sobotę wodzisławscy policjanci spotykali się z osobami starszymi. Dzielnicowi odwiedzali seniorów mieszkających w ich rejonach służbowych. Wręczali ulotki informacyjne oraz rozmawiali o potencjalnych zagrożeniach. W ramach profilaktyki społecznej rozwieszali również plakaty przestrzegające seniorów przed oszustami w lokalnych punktach handlowych.

  • Spotkania z seniorami
  • Spotkania z seniorami
  • Spotkania z seniorami
  • Spotkania z seniorami
  • Spotkania z seniorami
  • Spotkania z seniorami
  • Spotkania z seniorami
  • Spotkania z seniorami
  • Spotkania z seniorami