Bezpieczne przedszkolaki - 2015 - ROK PIESZEGO - Komenda Powiatowa Policji w Wodzisławiu Śląskim

2015 - ROK PIESZEGO

Bezpieczne przedszkolaki

Spotkania stróżów prawa z dziećmi już na stałe wpisały się w kalendarz wodzisławskich policjantów. Mundurowi z ruchu drogowego przeprowadzili tym razem prelekcje w trzech przedszkolach naszego powiatu. Co oczywiste, rozmowa dotyczyła głównie bezpiecznego poruszania się po drogach.

Wodzisławscy policjanci ruchu drogowego przeprowadzili w ostatnim czasie trzy pouczające pogadanki na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Odwiedzili dzieci z Przedszkola nr 16 w Wodzisławiu Śląskim, Przedszkola w Czyżowicach oraz Rogowie. Co prawda przedszkolaki dobrze znają już najważniejsze zasady prawidłowego poruszania się po drodze, jednak dzięki spotkaniu, wiadomości te zostały solidnie utrwalone. Prelekcje były także idealną okazją do tego, aby przestrzec dzieci przed niebezpieczeństwami, jakie czyhają na nie w drodze do i z przedszkola. Bardzo istotną kwestią było także uświadomienie milusińskim jak ważną rolę odgrywają odblaski, dzięki którym kierowca już z daleka może zauważyć pieszego. Maluchy zgodnie zobowiązały się do noszenia elementów odblaskowych, które na koniec spotkania wręczali im policjanci.

  • Spotkanie z przedszkolakami
  • Spotkanie z przedszkolakami
  • Spotkanie z przedszkolakami