Żegnajcie Wakacje - 2014 - ROK PIESZEGO - Komenda Powiatowa Policji w Wodzisławiu Śląskim

2014 - ROK PIESZEGO

Żegnajcie Wakacje

Wczoraj policjanci ruchu drogowego wzięli udział w imprezie zorganizowanym przez Urząd Gminy w Marklowicach pod nazwą: „Żegnajcie Wakacje – Bezpieczna Droga Do Szkoły”. Najmłodsi nie tylko czynnie spędzali czas, ale również pozyskiwali wiedzę i umiejętności potrzebne do prawidłowego funkcjonowania w ruchu drogowym.

Impreza odbyła się w Szkole Podstawowej nr 1 w Marklowicach i była skierowana do najmłodszych, którzy już niedługo usłyszą pierwszy dzwonek. Na spotkaniu nie brakowało atrakcji. Uczestnicy spędzali czas na grach i zabawach ale również wysłuchali prelekcji policjantów ruchu drogowego na temat bezpiecznego poruszania się pieszych i rowerzystów. Policjanci zwrócili również uwagę na obowiązek noszenia odblasków w terenie niezabudowanym, który będzie obowiązywał już od 31 sierpnia br. W imprezie wykorzystano bus profilaktyczny z KWP w Katowicach. Dzięki jego wyposażeniu stworzono mini miasteczko ruchu drogowego. Najmłodsi mogli sprawdzić swoje umiejętności w kierowaniu rowerem oraz znajomość przepisów drogowych.