2014 - ROK PIESZEGO

Policjanci spotkali się ze studentami uniwersytetu trzeciego wieku

Policjanci z Wodzisławia gościli wczoraj z wizytą w uniwersytecie trzeciego wieku, biorąc udział w projekcie "Bezpieczny senior". W spotkaniu z przedstawicielami komendy udział wzięło około 40 seniorów, z którymi omówiono najważniejsze problemy z jakimi borykają się na co dzień oraz przedstawiono statystykę przestępstw, których ofiarą padają starsi ludzie.

Wodzisławski uniwersytet trzeciego wieku zwrócił się z prośbą do policjantów z Wodzisławia Śląskiego o przeprowadzenie prelekcji na temat bezpieczeństwa seniora. Z uczestnikami przedsięwzięcia spotkali się policjanci z różnych wydziałów, by omówić każdy element związany z ich bezpieczeństwem. W pierwszej kolejności głos zabrał policjant z wydziału prewencji, który omówił podstawowe zasady bezpiecznych zachowań, a także zademonstrował kilka filmików. Ukazano na nich schematy działania sprawców, którzy przychodzą do mieszkań seniorów z zamiarem ich oszukania i wyłudzenia pieniędzy. Następnie oficer prasowy przedstawił kilka zdarzeń z terenu powiatu, dając wskazówki jak postępować, aby nie paść ofiarą fałszywego „wnuczka". Na zakończenie policjant z ruchu drogowego omówił z uczestnikami bezpieczne zachowania na drodze. Wskazał przepisy drogowe, których należy przestrzegać będąc pieszym uczestnikiem ruchu i rowerzystą a także przedstawił statystykę zdarzeń z udziałem tej grupy wiekowej. Po prelekcji był czas na pytania i wspólne omawianie problemów, z jakimi spotykają się na co dzień mieszkańcy. Seniorzy byli bardzo zaciekawieni tematami, wzięli czynny udział w pogadance i, co najważniejsze, obiecali stosować się do wskazówek przekazanych przez policjantów.

Ładowanie odtwarzacza...