Następny Rok Pieszego - 2012 - ROK PIESZEGO - Komenda Powiatowa Policji w Wodzisławiu Śląskim

2012 - ROK PIESZEGO

Następny Rok Pieszego

Od 1 stycznia 2012 roku na terenie województwa śląskiego ruszyła kampania „Ostrożny i przezorny pieszy – w  drodze po bezpieczeństwo”. Ma ona na celu ograniczenie liczby tragicznych zdarzeń drogowych z udziałem niechronionych uczestników ruchu drogowego.

 

Kampania „Rok pieszego” prowadzona jest na terenie województwa śląskiego od 2009 roku. Wymiernym efektem tej akcji jest uratowane życie i zdrowie wielu osób, potencjalnych ofiar wypadków drogowych, co potwierdzają statystyki. Od początku akcji, z roku na rok liczba zabitych i rannych uczestników wypadków drogowych, w tym pieszych stale maleje. Przykładowo w ciągu 11 miesięcy 2011 roku - w porównaniu do 2010 roku - na drogach województwa śląskiego nastąpił spadek liczby zabitych pieszych w wypadkach drogowych o 16 osób.  Spadła również liczba rannych pieszych o 292 osoby.


Biorąc powyższe statystyki pod uwagę kontynuowanie tej kampanii wydaje się bardzo zasadne. W 2012 roku przebiegać więc ona będzie pod tytułem „Ostrożny i przezorny pieszy – w drodze po bezpieczeństwo”.


Tak, jak poprzednio celem kampanii będzie inicjowanie i organizowanie działań zmierzających do kształtowania nawyków poszanowania przepisów prawa przez pieszych uczestników ruchu drogowego, popularyzowanie wśród kierujących właściwych zachowań w rejonie przejść dla pieszych, strefach zamieszkania oraz na pozostałych drogach, a także zachęcanie pieszych do noszenia elementów odblaskowych na codziennym ubiorze.