Z wizytą w przedszkolu - 2011 - ROK PIESZEGO - Komenda Powiatowa Policji w Wodzisławiu Śląskim

2011 - ROK PIESZEGO

Z wizytą w przedszkolu

W dniu 11.03. 2011 roku policjanci z drogówki udali się do Przedszkola nr 8 w Rydułtowach, gdzie z dwoma grupami dzieci przeprowadzono pogadankę na temat bezpieczeństwa pieszych na drodze, a w szczególności omówiono podstawowe zasady poruszania się się pieszych uczsestników ruchu drogowego po drogach publicznych. Podczas spotkania omówiono zagadnienia z zakresu bezpiecznego korzystania z drogi oraz podstawowych i elementarnych zasadach obowiązujących podczas przekraczania jezdni w miejscach do tego przeznaczonych, jak również sygnalizację świetlną.  Szczególną uwagę zwrócono na obowiązkowe zasady jakie muszą być spełnione zanim można wejść na jezdnię. Na spotkaniu dzieci brały czynny udział poprzez udzielanie odpowiedzi na zadawane pytania oraz w formie przygotowanego wcześniej występu wokalno-recytatorskiego. Na koniec dzieciom rozdano otrzymane od funkcjonariuszy KWP Katowice elementy odblaskowe do przypięcia na ubranie.