2010 - ROK PIESZEGO

"Ratujmy Każdego - Rok Pieszego - Kolejny Krok"

 

 

 

 

Z końcem roku 2009 zakończyła się Kampania "2009 - rok pieszego". Dzięki szerokiemu zakresowi podjętych inicjatyw ze strony współorganizatorów i partnerów kampanii, inicjatyw o różnorodnym i szerokim zakresie, przez to docierających do zgodnych z założeniami kampanii adresatów - pieszych, na terenie naszego województwa, po raz pierwszy od conajmniej dziesięciu lat nastąpiło zdecydowane ograniczenie liczby zdarzeń drogowych ze skutkiem śmiertelnym z udziałem tej grupy uczestników ruchu drogowego. Dlatego też Kampania "2009 - rok pieszego" nie może mieć charakteru akcyjności pojedynczego i incydentalnego "zjawiska", które ma swój początek i terminowo szybki koniec. Stąd biorąc pod uwagę, szczególnie zdecydowanyspadek ilości pieszych ofiar wypadków drogowych, koniecznym staje się kontynuowanie przedmiotowej kampanii w roku 2010, ponieważ wypadki drogowe z udziałem niechronionych uczestników ruchu drogowego, są ciągle problemem społecznym, który nakłada na nas wszystkich bezwzględny obowiązek wspólnego podjęcia wszelkich możliwych działań. Takie działania wymagają determinacji i współpracy różnych podmiotów i instytucji. Dlatego w 2010 roku Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach (przy współudziale całego garnizonu śląskiej Policji) i Telewizja Polska S.A. o/Katowice planująkontynuację kampanii pn. " Ratujmy Każdego-Rok Pieszego-Kolejny Krok"

 

Zanim jednak na dobre rozpoczniemy Kampanię przypomnijmy sobie jak to wyglądało w roku 2009:

 

http://www.wodzislaw.slaska.policja.gov.pl/rok-pieszego/

 

 

 


 

Jak wielka jest skala problematyki wypadków drogowych w Polsce, może uświadomić fakt, że w przeciągu jednej tylko godziny w Polsce odbywa się pogrzeb kolejnej ofiary wypadku drogowego , w wypadkach co najmniej 10 osób odniesie obrażenia ciała, kilka zostanie inwalidami do końca życia. Jak powiedział A.A. Milne „ Bo wypadek to dziwna rzecz – nigdy go nie ma dopóki się nie wydarzy”.

Niestety problem polega na tym, że o wypadkach mówimy tylko w momencie tych tragedii, na co dzień niejako zapominając o tym zagadnieniu. Wypadki drogowe rozproszone są w czasie i w przestrzeni, tak więc nie wywierają na społeczeństwie i jego władzach takiego wrażenia jak np. katastrofy zbiorowe. Już pod koniec lat 60-tych XX wieku Prezydent Stanów Zjednoczonych Lyndon Johnson powiedział :” Prawdziwa wojna toczy się bez przerwy na naszych drogach, gdzie co kwadrans ginie człowiek”.


 

DZIŚ NA DROGACH WSZYSTKICH KONTYNENTÓW GINIE ROCNIE W WYPADKACH DROGOWYCH 1,2 MLN OSÓB !!!

 

 

 

 

 

Ofiary ruchu drogowego giną najczęściej w ciszy i samotności, a tylko pojedyncze ofiary są przedmiotem zainteresowania mediów, czy też opinii publicznej.
 


 


 

CZY CHCEMY W TAKICH MIEJSCACH ODWIEDZAĆ RODZINĘ ?

 

 

 


 

Ponadto prawdopodobieństwo zostania ofiarą zdarzenia drogowego jest dużo większe ( każdy jest kierowcą, pasażerem, pieszym) niż ofiarą przestępstwa kryminalnego – kradzieży, bójki, rozboju.

Już kilka lat temu Centrum Badania Opinii Społecznej przeprowadziło badania na reprezentatywnej próbie losowo-adresowej dorosłych mieszkańców Polski, z których wynika, że:

 • prawie ¾ badanych ( 72%) miało w swoim życiu jakieś doświadczenia związane
  z wypadkami drogowymi, w tym 61% przeżyło śmierć lub zranienie kogoś ( w tym osoby bliskiej) lub było ofiarą wypadku, a 11% miało do czynienia wyłącznie ze zdarzeniami bez ofiar w ludziach

 • wypadków drogowych najczęściej obawiają się piesi użytkownicy dróg ( 61%), znacznie rzadziej chodzący ulicami swojej miejscowości (37%) oraz kolejno: jeżdżący rowerami
  i samochodami ( 28%) motocyklami (27%), ciągnikami ( 18%) autobusami ( 14%) oraz tramwajami (11%)

 •  

   

  Jako policjanci uważamy, że pomimo różnych aspektów wchodzących w zakres szeroko pojętego bezpieczeństwa w ruchu drogowym, największą trudność w walce z zagrożeniami w tej dziedzinie stanowi stan świadomości naszego społeczeństwa oraz mity i obiegowe opinie. Powszechna opinia jest taka, że skoro istnieje ruch drogowy – to muszą być i wypadki, a wszystkiemu winni są inni, oraz czynniki takie jak dziury, drogi, oznakowanie. Przeciętny „Polski kierowca” wybiela swoje postępowanie na drodze a winą za wszystko co złe obarcza innych. Ten przeciętny „Polski kierowca” uważa siebie za Króla Szos – jest mistrzem we wszystkim co robi. Co ciekawe jeden z portali internetowych w przeprowadzonej przez siebie ankiecie na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym zadał respondentom pytanie: Co wg Ciebie jest główną przyczyną wypadków w Polsce? Najwięcej bo aż 36% ankietowanych odpowiedziało, że BRAWURA!!!

   

   

  Wielkim problemem w walce o poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym jest również tzw społeczne przyzwolenie na sytuacje niezgodne z prawem. W praktyce nie zdarza się aby jeden drugiemu zwracał uwagę na niezapięte pasy bezpieczeństwa, czy na fakt jazdy z prędkością niedozwoloną itp. Powszechne w społeczeństwie stało sie również „przymykanie oka” na spożywanie alkoholu przez kierowców na różnego rodzaju imprezach.

  Niestety pragmatyka naszej służby, dane statystyczne gromadzone prze Policję jasno wskazują, że alkohol, brawura, przekraczanie prędkości, niezapinanie pasów bezpieczeństwa, nieprawidłowe wyprzedzanie to najczęściej spotykane „grzechy” kierowców. Do tego wszystkiego dochodzi czynnik psychologiczny polegający na tym, że kierowcy „ ślepo” ufają wszelkiego rodzaju urządzeniom w jakie obecnie wyposażone są pojazdy – służącym do poprawy bezpieczeństwa – takim jak Poduszki Powietrzne, ABS, ASR itp. Niestety ale urządzenia te bez czynnika ludzkiego jakim jest zdrowy rozsądek nie spełnią swojej funkcji. Żadne z nich nie jest w stanie zastąpić takich aspektów jak myślenie, umiejętność przewidywania, orientacji, obserwacji.

   

  ZDARZENIA DROGOWE W LATACH 1983 –2009

   

  NA TERENIE POWIATU WODZISŁAWSKIEGO

   


   

   


   

  ROK

  Wypadki

  Zabici

  Ranni

  Kolizje

  W+K


   

  ILOŚĆ POJAZDÓW NA DROGACH

  1983

  183

  36

  190

  103

  286

  ?

  1984

  183

  21

  193

  101

  284


   

  1985

  161

  7

  182

  117

  278


   

  1986

  202

  19

  217

  157

  359


   

  1987

  185

  19

  206

  149

  334


   

  1988

  194

  15

  215

  116

  310


   

  1989

  215

  36

  233

  168

  383


   

  1990

  201

  27

  258

  206

  407


   

  1991

  162

  27

  178

  306

  468


   

  1992

  156

  28

  174

  323

  479


   

  1993

  163

  20

  173

  337

  500


   

  1994

  211

  29

  223

  439

  650


   

  1995

  234

  23

  276

  686

  920


   

  1996

  237

  19

  292

  636

  873


   

  1997

  256

  30

  310

  657

  913


   

  1998

  215

  14

  271

  695

  910


   

  1999

  194

  17

  250

  804

  998


   

  2000

  232

  21

  290

  897

  1129


   

  2001

  241

  11

  299

  901

  1142

  53000

  2002

  223

  19

  258

  825

  1048


   

  2003

  226

  16

  285

  998

  1224

  55400

  2004

  279

  21

  356

  1103

  1382

  57584

  2005

  222

  15

  273

  1108

  1330

  70435

  2006

  212

  13

  273

  1093

  1305


   

  2007

  144

  17

  187

  1000

  1144


   

  2008

  141

  7

  172

  1097

  1238

  113829

  2009

  125

  13

  150

  1178

  1303

  115470

  razem

  5397

  540

  6384

  16200

  21597


   


   

   

   

  Wypadki drogowe z udziałem niechronionych uczestników ruchu drogowego, są ciągle problemem społecznym, który na Policję nakłada bezwzględny obowiązek podjęcia wszelkich możliwych działań. Niechroniony karoserią samochodu człowiek znajduje się na przegranej pozycji w stosunku do użytkowników pojazdów. W dobie dynamicznie rosnącej motoryzacji i powszechnego kultu samochodu pieszy ( jak i rowerzysta ) styka się z coraz większą liczbą zagrożeń. Dominacja samochodu jest szczególnie dotkliwa w miastach. Potrącenia pieszych z reguły kończą się ciężkimi obrażeniami lub śmiercią.


   

  NA POLSKICH DROGACH PIESI SĄ 10 RAZY BARDZIEJ NARAŻENI NA ŚMIERĆ
  NIŻ KIEROWCY.


   

   

  Na polskich drogach co 24 minuty jedna osoba piesza traci życie lub zdrowie.


   

  Najbardziej zagrożone są dzieci w wieku 6-9 lat i starsi powyżej 75 roku życia.


   

  PAMIĘTAJ MASZ PRAWA JAKO PIESZY - MASZ TEZ OBOWIĄZKI !!!

   

   

    

  Jednym z elementów poprawy procesu bezpieczeństwa ruchu drogowego jest edukacja dzieci i młodzieży. Dostrzegając rolę edukacji najmłodszych uczestników ruchu drogowego policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Wodzisławiu Śląskim od wielu już lat systematycznie przeprowadzają spotkania w szkołach i przedszkolach.

  W ubiegłym tygodniu takie spotkania odbyły się : w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Syryni, Szkole Podstawowej i Przedszkolu w Lubomii oraz Zespole Szkół Sportowych w Radlinie. W spotkaniach tych oprócz policjantów uczestniczyła maskotka garnizonu śląskiego - Sznupek. W trakcie spotkań dzieciakom przybliżono zasady bezpiecznego poruszania sie po drogach, zwrócono uwag ę na kwestię widoczności na drodze. Dzięki uprzejmości Urzędu Gminy w Lubomi dzieci z terenu gminy otrzymały opaski odblaskowe.

   


   

   
   


   


   
   

   

   


   


   
   


   


   
   

  Poczucie bezpieczeństwa – lub jego brak – przesądza o jakości życia i rozwoju społeczeństwa. Zarówno Policja jak również inne organizacje, zyskają na zaufaniu obywateli, jeśli podejmowane przez nich działania będą polegać na współpracy pomiędzy tymi podmiotami a zarazem systematyczności i konsekwencji w realizacji tych działań. Dzięki wsparciu innych będziemy w stanie skumulować nasze działania


   

  Dlatego też zapraszamy do współpracy wszystkie instytucje samorządowe, podmioty i organizacje pozarządowe, przedstawicieli środków masowego przekazu, jak również inne podmioty, którym bliska jest tematyka bezpieczeństwa w ruchu drogowym, którym zależy na zmianie niekorzystnej sytuacji na Polskich drogach.

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   

  W ramach działań "Ratujmy Każdego - Rok Pieszego - Kolejny Krok" wodzisławska jednostka podjęła szeroko zakrojoną współpracę z kościołem katolickim. Jako pierwszy na nasz apel odpowiedział ks.dziekan Bogusław Płonka. W gazetce parafialnej "Magificat" umieścił artykuł opracowany przez kom.. Mariusza Zielińskiego dotyczący bezpieczeństwa w ruchu drogowym. W najbliższym czasie artykuł ukaże się także w innych gazetkach parafialnych dekanatu wodzisławskiego. Akces do uczestnictwa w programie wyraził także ks. Witold Tatarczyk z Parafii Św. Michała Archanioła w Skrzyszowie.

   

   

   

   

   

   

  PIKNIK MOTORYZACYJNY

  ORGANIZOWANY W ZWIĄZKU Z KAMPANIĄ PN. „RATUJMY KAŻDEGO-ROK PIESZEGO-KOLEJNY KROK”

   

  Wczoraj na Placu Gladbeck w Wodzisławiu Śląskim odbyła się impreza pod nazwą „Rok pieszego – kolejny krok”, to już druga odsłona kampanii społecznej mającej na celu poprawę bezpieczeństwa na drodze. Inicjator jazdy w pasach bezpieczeństwa, alcogogle, symulator dachowania pojazdu czy też prezentacja niekonwencjonalnych samochodów, to tylko niektóre z atrakcji, jakie czekały na mieszkańców. Imprezę uświetnił swoją obecnością Rajdowy Mistrz Europy, Maciej Wisławski.  

  Ideą tej kampanii jest promowanie szeroko rozumianego bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Obserwacja i przeprowadzona analiza dotychczas prowadzonych z Policją działań w omawianym zakresie w poprzednich latach, skłania do przyjęcia niekonwencjonalnej formuły promowania odpowiedniego zachowania się w ruchu drogowym. W 2010 roku organizatorami kampanii był Urząd Miasta w Wodzisławiu Śląskim wraz z Komendą Powiatową Policji w Wodzisławiu Śląskim, zaś partnerami tego projektu byli: Polski Związek Motorowy, Automobil Klub Śląski, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego oraz ośrodek szkolenia kierowców „Jazda” z Wodzisławia Śląskiego. Siły zjednoczyły się w celu wspólnej promocji bezpiecznych zachowań w ruchu drogowym.

   

   

  23 maja o 14.00 na Placu Gladbeck oraz na przyległych ulicach powstało miasteczko caravaningowe. Wielbicieli motoryzacji ucieszył z pewnością pokaz zabytkowych samochodów, specjalnych samochodów straży pożarnej oraz policji, prezentacja „tuningowych” samochodów ciężarowych czy też gokartów. Odbył się również pokaz ratownictwa drogowego wraz z uwalnianiem poszkodowanego z uszkodzonego samochodu. Można było skorzystać z stymulatora jazdy w pasach/bez pasów, z stymulatora dachowania, jazdy na trolerach (które powodują niewielki poślizg samochodu), oraz wykonać proste czynności w alcogoglach. Dla młodszych uczestników zabawy przeprowadzony został egzamin na kartę rowerową i motorowerową, a na scenie prowadzone były konkursy związane z bezpieczeństwem w ruchu drogowym.

   

   

   

   

  Działania „NURD” 10.05.2010r.

   

  W piątek od wczesnych godzin porannych wodzisławscy policjanci proawdzili na terenie powiatu działania związane z bezpieczeństwem niechronionych uczestników ruchu drogowego "NURD". Policja przypomina, że piesi – tak jak kierowcy różnych pojazdów – są uczestnikami ruchu drogowego. W odróżnieniu jednak od kierowców piesi są uczestnikami "niechronionymi" o czym zbyt często zdają się zapominać.
  Pieszy jest tzw. niechronionym uczestnikiem ruchu drogowego ponieważ w trakcie "zderzenia" z pojazdem nie chroni go nic. Kierowca może liczyć na poduszki powietrzne, pasy bezpieczeństwa etc. Pieszy jest narażony na najpoważniejsze konsekwencje już przy prędkościach pojazdu rzędu 20-30 km/h. Przy prędkości 50 km/h, pieszy ma około 50 proc. szans na przeżycie, ale już przy prędkości około 80 km/h jego szanse na przeżycie są bliskie zeru. Bezpieczeństwo pieszych zależy od bardzo wielu czynników. Tam gdzie jest możliwe ruch pieszych i ruch pojazdów oddziela się. Niestety w wielu przypadkach ruch pieszych odbywa się wspólnie z ruchem pojazdów np. podczas przechodzenia przez jezdnię i tam bezpieczeństwo pieszego zależy w dużej mierze od niego samego.
  Policjanci w trosce o bezpieczeństwo wszystkich pieszych, nie tylko tych wybierających się na spacer przypominają:

  Pieszemu zabrania się:

  • wchodzenia na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd, w tym również na przejściach dla pieszych,
  • wchodzenia na jezdnię spoza pojazdu lub innej przeszkody ograniczającej widoczność drogi,
  • przechodzenia przez jezdnię w miejscu o ograniczonej widoczności drogi, zwalniania kroku lub zatrzymywania się bez uzasadnionej potrzeby podczas przechodzenia przez torowisko,
  • przebiegania przez jezdnię i chodzenia po torowisku,
  • przechodzenia przez jezdnię w miejscu, w którym urządzenia zabezpieczające lub przeszkoda oddzielają drogę dla pieszych albo chodnik od jezdni.

  Stosowanie powyższych reguł nic nie kosztuje, za ich niestosowanie można zapłacić cenę najwyższą.