2009 - ROK PIESZEGO

"2009 - rokiem bezpieczeństwa pieszych"

 

Wypadki drogowe z udziałem niechronionych uczestników ruchu drogowego - pieszych, są problemem społecznym, który ciągle powoduje tragiczne skutki dla nich samych. Na ich powstawanie przekłada się zarówno niewłaściwe zachowanie pieszych w rejonach dróg, jak i niezgodne z przepisami drogowymi zachowanie kierujących pojazdami. Statystyka ostatnich dziesięciu lat, w tym zakresie jest przerażająca. Średnio w latach 1999 - 2008 liczba pieszych ofiar śmiertelnych do ogółu zabitych na śląskich drogach, kształtowała się na poziomie 37,8 - 46%. W związku z wyraźną wysoką skalą zagrożenia powodowanego przez pieszych uczestników ruchu jak i wysokim zagrożeniem na jakie piesi są narażeni ze strony innych uczestników ruchu drogowego Wydział Ruchu Drogowego KWP w Katowicach przyjął w 2009 roku, jako jedno z zadań priorytetowych, zminimalizowanie liczby zdarzeń drogowych ze skutkiem śmiertelnym z udziałem pieszych, m.in. poprzez zintensyfikowanie działań profilaktycznych w tym zakresie. Hasłem przewodnim w tym zakresie będzie " 2009 - rokiem bezpieczeństwa pieszych".

 

 

KAMPANIA WRD KWP KATOWICE p/n " 2009 - rokiem bezpieczeństwa pieszych" realizowana przez Wydział Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Wodzisławiu Śląskim.

 

Przeprowadzono spotkanie z dziennikarzem telewizji TVT Mateuszem Kaczmarkiem, z którym nagrano audycję na temat przedsięwzięć organizacyjnych tej akcji. W trakcie nagrania omówiono główne założenia, cele akcji oraz zadania jakie będą realizować policjanci. Audycja została wyemitowana w dniu 17 grudnia 2008 roku w programie Raport - dostępna również na stronie internetowej www. telewizjatvt.pl w zakładce Raport.

 

Przeprowadzono spotkanie z dziećmi i nauczycielami ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Wodzisławiu Śląskim, w trakcie którego omówiono główne założenia tej kampanii. W trakcie spotkania dzieciom zaprezentowano filmy profilaktyczne o bezpieczeństwie w ruchu drogowym oraz rozdano odblaski.

 

Podjęto współpracę ze środkami masowego przekazu celem rozpropagowania akcji. Pierwszy artykuł w tym temacie ukazał się w największym tygodniku powiatu wodzisławskiego - Nowinach Wodzisławskich w dniu 09 grudnia 2008 roku pod nazwą " To nie cham - ale człowiek". W rozmowie z dziennikarką tej gazety uzgodniono, że przez cały rok 2009 będą cyklicznie ukazywać się artykuły poświęcone problematyce bezpieczeństwa pieszych oraz promujące akcję WRD KWP Katowice.

 

Przeprowadzono spotaknie z rodzicami i nauczycielami Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego im. dr med. Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim. Na spotakniu omówiono główne założenia kampanii, zaprezentowano filmy profilaktyczne o bezpieczeństwie w ruchu drogowym oraz omówiono przepisy dotyczące osób niepełnosprawnych, ich poruszania się po drogach jak również ich przewozu w pojazach mechanicznych.

 

Przeprowadzono spotaknie z dziećmi klas I-II  z Zespołu Szkół Sportowych im. KEN w Radlinie w trakcie którego omówiono główne założenia kampanii. Na spotakniu przeprowadzono pogadankę na temat prawidłowego poruszania się po drodze, głównych niebezpieczeństw jakie mogą spotkać dzieci a także zaprezentowano filmy profilaktyczne o bezpieczeństwie w tuchu drogowym. W spotakniu uczestniczyło 73 dzieci.

 

 

 

Systematycznie prowadzone są działania p/k "PIESZY", gdzie głównymi zadaniami realizowanymi przez policjantów jest m.in. ujawnianie nietzreźwych pieszych naruszających zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym, ujawnianie wykroczeń drogowych w zakresie wzajemnych relacji kierujący - pieszy, pieszy - kierujący.

 

 

W miesiącu maju odbył się festyn rodzinny z okazji 100 lecia OSP Rydułtowy. W trakcie imprezy, w związku z akcją WRD KWP Katowice " 2009 - rokiem bezpieczeństwa pieszych", wodzisławska drogówka miała wystawione swoje stoisko, na którym informowano o założeniach kampanii oraz prezentowano filmy instruktażowe. Ponadto rozdano przygotowane wspólnie z OSP Rydułtowy oraz Automobilklub Ślązak kamizelki odblaskowe dla uczniów klas I rydułtowskich szkół. Nagrano również materiał filmowy z imprezy dla Telewizji TVT.

 

 

11 września 2009 roku w Wodzisławskim Centrum Kultury odbyło się spotkanie policjantów z pierwszoklasistami szkół wodzisławskich. Całe spotkanie zorganizowano przy udziale Urzędu Miasta Wodzisław. Celem akcji było przekazanie dzieciom wiedzy na temat bezpiecznych zachowań na drodze, w związku z trwająca w tym roku kampanią pod hasłem: "2009 - rokiem bezpieczeństwa pieszych". Było mnóstwo atrakcji- był policyjny motocykl, nasz przyjaciel Sznupek, gry, zabawy i konkursy z nagrodami. A co najważniejsze, na zakończenie każde dziecko otrzymało w prezencie kamizelkę odblaskową by w każdej sytuacji było widoczne na drodze.

 

 

Przy wodzisławskich ulicach pojawiły się specjalnie utworzone dla potrzeb kampanii bilbordy.

 

Dzisiaj tj. 23.09.2009 roku w Wodzisławskim Centrum Kultury odbyło się spotkanie policjantów ruchu drogowego z dyrektorami wodzisławskich szkół. Celem spotkania była pogadanka na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym, mówiono o zagrożeniach jakie czychają na młodzież i dzieci na drogach. Przedstawiono statystki wypadków drogowych i ich ofiarach. Istotnym elementem było znalezienie wsólnie z pedagogami,i rozwiązania, które pozwoli uczuclić młodych ludzi na zjawiska mogące zagrażać ich życiu bądź zdrowiu. I tak już wstępnie dyrektorzy wyrazili chęć współpracy polegającej na zorganizowaniu wspólnej dla wszystkich klas wywiadówki z udziałem rodziców, na których omówione zostaną zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym. 

 

 

 

 

 

" WYHAMUJ W PORĘ"

 

 

Od dłuższego czasu policjanci Komendy Powiatowej Policji w Wodzisławiu Śląskim borykają się z prawdziwą plagą nietrzeźwych użytkowników dróg. Od kilku lat  w skali całego województwa śląskiego jesteśmy powiatem, gdzie odnotowuje się największą ilość zdarzeń drogowych z udziałem nietrzeźwych kierujących. Zdajemy sobie sprawę, że oprócz działań typowo związanych z pragmatyką służby ruchu drogowego jako uzupełniające należy podjąć również rozwiązania niekonwencjonalne. Na przeciw naszym oczekiwaniom po raz kolejny wyszedł Pan Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego Mieczysław Kieca. Dostrzegając ten społeczny problem wyszedł z inicjatywą przeprowadzenia akcji profilaktycznej " Wyhamuj w Porę", która znakomicie wpisuje się w kampanię "2009 - rokiem bezpieczeństwa pieszych". Dzięki środkom finansowym na ręce wodzisławskich policjantów trafily materiały profilaktyczne dotyczące problematyki nietrzeźwych kierujących. W najbliższym czasie w ramach służby policjanci będą je rozdawać uczestnikom ruchu drogowego. A oto niektóre z nich:

 

 

Należy pamiętać, że każdy (szczególnie pieszy) może stać się ofiarą nietrzeźwego kierowcy. W samym Wodzisławiu Śląskim od początku tego roku do dnia 09 października policjanci zatrzymali:

- 52 kierujących samochodami, u których badania na alkomacie wykazały powyżej 0,5 promila,

- 34 rowerzystów, u których badanie wykazało powyżej 0,5 promila,

- 17 kierowców, którzy wsiedli za kierownicę w stanie po użyciu alkoholu,

- 33 kierujących rowerami w tym samym stanie

 

 

 

 

Ponadto na terenie Wodzisławia policjanci odnotowali:

- 16 kolizji drogowych, których sprawcami byli nietrzeźwi kierujący,

- 2 kolizje z udziałem nietrzeźwych kierowców,

- 3 kolizje, których sprawcami byli kierowcy w stanie po użyciu alkoholu,

- 2 wypadki drogowe, w których przyczyną był stan nietrzeźwoścu kierowców

Łącznie daje to aż 150 osób, które kierowały pojazdami w stanie nietrzeźwym bądź w stanie po użyciu alkoholu!

 

 

Akcja nanoszenia oznakowania poziomego dla pieszych na drogach powiatu wodzisławskiego

W dniu 15.0br  w Wodzisławiu oznaczono wytypowane niebezpieczne dla ruchu pieszego miejsca na terenie powiatu wodzisławskiego. Napisy „Tu nie wolno przechodzić”, „przejście dla pieszych 20 m”, „popatrz w lewo, prawo” mają ostrzegać pieszych przechodzących nieprawidłowo przez jezdnię. Jest to kolejny element działań podejmowanych przez policjantów w ramach akcji „2009-rok pieszego”, mającej na celu ograniczenia zdarzeń drogowych z udziałem pieszych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"BEZPIECZEŃSTWO NA DRODZE"

 

Rozstrzygnięty został konkurs dla dzieci na najciekawszy plakat pt. „Bezpieczeństwo na drodze”. 10 listopada w Urzędzie Miasta Wodzisławia Śląskiego, Prezydent Miasta Mieczysław Kieca wraz z komisarzem Mariuszem Zielińskim uroczyście wręczyli nagrody małym zwycięzcom.

 

 

 

 

"Sznupek w rydułtowskim szpitalu"

 

Wodzisławska policja włączyła się dziś do Ogólnopolskiej Akcji pk. "Cała Polska czyta dzieciom". Wraz z policyjną maskotką odwiedziliśmy dziś dzieci przebywające w rydułtowskim szpitalu.  W okresie od października do grudnia br. śląska policja organizuje cykl spotkań z dziećmi przebywającymi w szpitalach i na oddziałach dziecięcych na terenie województwa śląskiego - pn. „Sznupek w szpitalu”. Przedsięwzięcie to wpisuje się w szeroko pojmowaną profilaktykę bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, cele rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem Bezpieczniej” oraz ogólnopolską akcję „Czytanie uzdrawia”.  Dzisiaj policjanci z Wodzisławia odwiedzili dzieci w szpitalu w Rydułtowach. Maluchy z zaciekawieniem słuchały wierszyków dotyczących bezpieczeństwa na drodze. Choć największa niespodzianką była wizyta Sznupka. Dzieciaki z chęcią fotografowały się z policyjną maskotką a na koniec otrzymały kolorowankę z wizerunkiem Sznupka oraz zakładki do książek.

 

 

 

 

"Bezpieczeństwo najmłodszych"

 

W dniu 25 listopada 2009 roku wodzisławscy policjanci wraz ze sznupkiem odwiedzili  przedszkolaków z Wodzisławia. W czasie spotkania omawiane były bezpieczne postawy przyjmowane w trakcie ataku psa. O wszystkim opowiadał przewodnim ze swoim pupilem. Policjanci uczyli najmłodszych jak zachować się na drodze, jak unikać zagrożen i bezpiecznie docierać do celu. Największą jednak atrakcją, którą policjanic przygotowali na koniec spotkania, była policyjna maskotka " Sznupek", z którą dzieci się fotografowały i bawiły.