2013 - ROK PIESZEGO

"Noc Profilaktyki" w Wodzisławiu

W sobotę na terenie całego kraju odbyła się Ogólnopolska Noc Profilaktyki. W to przedsięwzięcie zaangażowali się również wodzisławscy policjanci, którzy na terenie rydułtowskiego parku "Rafa" wykonali na stojąco w towarzystwie 200 osób gest " Zrywu Wolnych Serc".

Głównym celem tej inicjatywy było wzmocnienie profilaktyki twórczej oraz edukacji młodzieży i dorosłych w zakresie przeciwdziałania zjawiskom patologii społecznych, a także promocja innowacyjnych działań profilaktycznych. Częścią wspólną w całym kraju było odczytanie odezwy społeczności PaT i włączenie się w ogólnopolski zryw "Wolne serca". Na terenie rydułtowskiego parku "Rafa" punktualnie o godzinie 16.00 Komendant Komisariatu Policji w Rydułtowach podinsp. Robert Mucha odczytał odezwę społeczności PaT a następnie wspólnie z uczestnikami przedsięwzięcia wykonał gest "Zrywu Wolnych Serc". Przez 60 sekund zgromadzona w parku młodzież, dzieci i dorośli w pozycji stojącej wybijali wpólnie rytm serca. Tak rozpoczęto Ogólnopolską Noc Profilaktyki. W dalszej części zaprezentowano filmy edukacyjne oraz przeprowadzono pogadanki na temat ogólno pojętej profilaktyki. Policjanci przygotowali z tej okazji specjalną wystawę prac młodzieży, która była częścią kampanii "Uzależnienia - złodzieje młodości". W przerwach pomiędzy wystąpieniami funkcjonariuszy a prezentacją filmów czas umilały występy młodzieżowych zespołów muzycznych. Inicjatywa spotkała się z dużym zaintersowaniem, najmniejszym uczesnikom policjanci rozdawali kamizelki i odblaski w związku z trwającą kampanią"Rozsądny i widoczny pieszy" a dla wszystkich mieliśmy naklejki, które potwierdzały udział w tej szczególnej akcji.