Akcja PIESZY - 2013 - ROK PIESZEGO - Komenda Powiatowa Policji w Wodzisławiu Śląskim

2013 - ROK PIESZEGO

Akcja PIESZY

W dniu dzisiejszym  28 marca 2013 roku od wczesnych godzin porannych na terenie powiatu wodzisławskiego w ramach kampanii "Żeby Być - Trzeba Żyć" -  prowadzone są  działania "Kontrola drogowa - Piesi".  W akcję zaangażowani są policjanci ruchu drogowego oraz podległych Komisariatów. Celem działań jest zapobieganie i zwalczanie zachowań powodujących główne zagrożenie pieszych w ruchu drogowym.
Na terenie naszego miasta prowadzone są działania sprawdzające zachowanie pieszych na drodze oraz sprawdzające stosowanie się do przepisów ruchu drogowego przez tzw. niechronionych uczestników ruchu drogowego. Policjanci  od rana prowadzą kontrole w różnych częściach miasta, zwracając szczególną uwagę na te rejony, w których ruch pieszych jest największy. Działania  prowadzone w ramach kampanii "Żeby Być - Trzeba Zyć" polegają głównie na inicjowaniu, organizowaniu oraz koordynowaniu działań zmierzających do kształtowania nawyków poszanowania przepisów prawa przez  tzw.niechronionych uczestników ruchu drogowego. Podczas tego typu działań policjanci przypominają pieszym i kierującym o właściwych zachowaniach w rejonach przejść dla pieszych. Zachęcają  również  do noszenia elementów odblaskowych, w szczególności w porze nocnej z uwagi na poprawę widoczności.