Uzależnienia złodzieje młodości

Finał Kampanii

Wczoraj odbyło się ostatnie spotkanie z młodzieżą ponadgimnazjalną, które tym samym zakończyło cykl trwającej od kwietnia Kampanii "Uzależnienia - złodzieje młodości". W tym finalnym spotkaniu udział wzięli wicestarosta Zbigniew Seemann, Komendant Powiatowy Policji w Wodzisławiu Śląskim oraz dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Leczenia Uzależnień. Kampania cieszyła się dużym powodzeniem, w związku z tym zapowiada się jej kontynuacja, tym razem skierowana do młodzieży gimnazjalnej.

Profilaktyka jest procesem wspomagania człowieka w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi i zdrowiu, ma na celu ograniczenie i likwidowanie czynników, które zaburzają prawidłowy rozwój i dezorganizują życie. Sięganie po narkotyki i alkohol jest jednym z najpoważniejszych zagrożeń społecznych w naszym kraju i rozwija się szczególnie intensywnie wśród młodego pokolenia. Dostrzegając te zagrożenia Starosta Powiatu Wodzisławskiego wspólnie z Komendą Powiatową Policji w Wodzisławiu Śląskim oraz innymi instytucjami z naszego powiatu opracowało program Kampanii "Uzależnienia - złodzieje młodości". Przedsięwzięcie skierowane do młodzieży ponadgimnazjalnej rozpoczęliśmy w kwietniu. Sam pomysł kampanii był o tyle ciekawy, że młodzież oprócz uzyskania teoretycznej wiedzy na temat zagrożeń, mogła na własne oczy zobaczyć jak wygląda życie ludzi uzależnionych, przebywających w ośrodku odwykowym. Nastolatki miały także możliwosć porozmawiania z terapeutami, którzy na co dzień pracują z takimi osobami. Za cel kampanii postawiliśmy sobie nauczyć młodzież rozpoznawania przyczyn problemów i przygotowanie uczniów do świadomego zmierzenia się z nimi. Prelekcje prowadzili ludzie, którzy w swojej pracy spotykają się z różnego rodzaju problemami i dzięki tym spotkaniom mogli te doświadczenia przekazać młodym ludziom. Po zajęciach z policjantem, pracownikami PCPR i terapeutami z WOLO uczniowie uzyskali obszerną wiedzę na temat zagrożeń wynikających z zażywania narkotyków, spożywania alkoholu oraz o konsekwencjach prawnych jakie to za sobą niesie. Dodatkowo, każda szkoła uczestnicząca w kampanii na spotaknie miała do przygotowania plakat o tematyce kampanii. W sumie zebrano dziewięć prac, które zostaną przedstawione na zbliżającej się "Nocy Profilaktyki", która odbędzie się 22 czerwca na terenie rydułtowskiego parku "Rafa", a na którą już dziś serdecznie zapraszamy. W związku z tym, iż kampania spotkała się z dużym zainteresowaniem, bo udział w niej wzięły wszystkie szkoły ponadgimnazjalne, zaplanowano jej kontynuację tym razem skierowaną do uczniów z gimnajzum.