Uzależnienia złodzieje młodości

"Uzależnienia - złodzieje młodości"

W Wodzisławiu trwa kampania "Uzależnienia - Złodzieje młodości". Od kwietnia prowadzone są spotkania z młodzieżą, podczas których mają oni możliwość spotkać się z pracownikami Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, z funkcjonariuszem Policji oraz terapeutą z Wojewódzkiego Ośrodka Lecznictwa Odwykowego. W dzisiejszym spotkaniu z młodzieżą z rydułtowskiego liceum uczestniczył także jego absolwent wicestarosta Zbigniew Seemann.

W dzisiejszym spotkaniu zorganizowanym dla uczniów z Liceum Ogólnokształcącego w Rydułtowach uczesniczył jego aboslwent wicestarosta Zbigniew Seemann, który także przekazał młodzieży kilka słów. Kampania skierowana jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Dostrzegając zagrożenia związane z sięganiem po alkohol i narkotyki przez coraz większą liczbę młodych ludzi Komenda Powiatowa Policji wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Wodzisławiu Śląskim, które sfinansowało kampanię, opracowała specjalny program profilaktyczny pn. "Uzależnienia - Złodzieje Młodości". Młodzi mieszkańcy powiatu, dzięki spotkaniom z policjantami, pracownikami PCPR i terapeutami z WOLO uzyskają obszerną wiedzę na temat zagrożeń wynikających z zażywania narkotyków, spożywania alkoholu, mechanizmach uzależnienia i konsekwencjach prawnych. Nie są to jednak zwykłe wykłady, lecz spotkania w miejscach, gdzie jest udzielana pomoc osobom uzależnionym tak jak zajęcia z terapeutą z Wojewódzkiego Ośrodka Leczenia Odwykowego. Młodzież ma okazję przejść się po ośrodku i zobaczyć jak wygląda tam zwykły dzień pacjenta, który trafia tam z powodu uzależnienia od hazardu, alkoholu czy narkotyków. Dodatkowo każda szkoła na spotkanie z policjantem przynosi przygotowany plakat o tematyce kampanii. Niewykluczone, że na zakończenie programu zorganizujemy konkurs na najbardziej twórczy i oddający motto kampanii plakat.