Uzależnienia złodzieje młodości

Kampania profilaktyczna "Uzależnienia - złodzieje młodości"

Komenda Powiatowa Policji w Wodzisławiu Śląskim wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Wodzisławiu Śląskim w okresie od kwietnia do czerwca 2013 roku będzie realizować kampanię profilaktyczną "Uzależnienia - złodzieje młodości".  Kampania skierowana jest do uczniów klas I szkół ponadgimnazjalnych.

Profilaktyka jest procesem wspomagania człowieka w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi i zdrowiu, ma na celu ograniczenie i likwidowanie czynników, które zaburzają prawidłowy rozwój i dezorganizują życie. Sięganie po narkotyki i alkohol jest jednym z najpoważniejszych zagrożeń społecznych w naszym kraju i rozwija się szczególnie intensywnie wśród młodego pokolenia.

Dostrzegając te zagrożenia Starosta Powiatu Wodzisławskiego wspólnie z Komendą Powiatową Policji w Wodzisławiu Śląskim oraz innymi instytucjami z naszego powiatu  - Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie oraz Wojewódzkim Ośrodkiem Lecznictwa Odwykowego w Gorzycach - chce tym zagrożeniem zapobiegać, nauczyć rozpoznawania przyczyn problemów i przygotować uczniów do świadomego zmierzenia się z nimi. Osobą odpowiedzialną za realizację kampanii jest policjant z Zespołu Nieletnich i Patologii wodzisławskiej Komendy.

Cele kampanii:

  • dostarczenie rzetelnej i obiektywnej wiedzy o zagrożeniach wynikających z zażywania, mechanizmach uzależnienia i skutkach używania środków psychoaktywnych;
  • dostarczenie wiedzy o aspektach prawnych i odpowiedzialności karnej wynikającej z posiadania i zażywania środków odurzających;
  • dostarczenie wiedzy w zakresie form pomocy Wojewódzkiego Ośrodka Lecznictwa Odwykowego w Gorzycach;
  • aktywizacja społeczności uczniowskiej w pracy profilaktycznej;
  • pogłębienie wiedzy w zakresie szkodliwości używek;
  • poznanie praw i mechanizmów rządzących człowiekiem uzależnionym;
  • promowanie zdrowiego stylu życia, postaw asertywnych w walce z narkotykami, alkoholem, dopalaczami i papierosami.

Na dzień dzisiejszy zaplanowanych jest już 9 spotkań z młodzieżą, która w ramach kampanii będzie uczestniczyć między innymi w zajęciach edukacyjnych z psychologiem z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Uczniowie spotkają się także z policjantem z wodzisławskiej Komendy oraz terapeutą w Wojewódzkim Ośrodku Leczenia Odwykowego w Gorzycach. Mamy nadzieję, że zajęcia ograniczą czynniki ryzyka - sytuacje sprzyjające powstawaniu negatywnych zachowań między innymi: agresji, narkomanii i alkoholizmowi, co bardzo często przyczynia się do popełniania czynów karalnych przez młodzież.