Uzależnienia drogą donikąd

Finał kampanii "Uzależnienia drogą donikąd"

Wczoraj ostatnia grupa młodzieży odwiedziła wodzisławską komendę w ramach tegorocznej edycji kampanii "Uzależnienia drogą donikąd". Od początku roku funkcjonariusz specjalizujący się w sprawach nieletnich przeprowadził 15 takich spotkań z uczniami klas pierwszych szkół gimnazjalnych Wodzisławia Śląskiego.

Na początku roku Komenda Powiatowa Policji w Wodzisławiu Śląskim wraz z władzami samorządowymi rozpoczęła drugą edycję kampanii pod hasłem "Uzależnienia drogą donikąd". Akcja skierowana była do uczniów pierwszych klas gimnazjalnych z terenu Wodzisławia Śląskiego. Celem tego przedsięwzięcia było przede wszystkim podniesienie świadomości młodzieży w zakresie skutków prawnych oraz zdrowotnych wynikających z uzależnienia od alkoholu, narkotyków i dopalaczy. Tak jak w roku ubiegłym, kampania cieszyła się dużym zainteresowaniem. Młodzież włączyła się w nią aktywnie, każdorazowo przygotowując na spotkania własnoręcznie wykonane plakaty dotyczące uzależnień. Na początku młodzież przyjeżdżała do komendy, gdzie funkcjonariusz specjalizujący się w tematyce przestępczości wśród nieletnich opowiadał o konsekwencjach zażywania narkotyków i alkoholu na przykładach z życia wziętych. Następnie wszyscy udawali się do Gorzyc, gdzie czekała ich rozmowa z terapeutami z Wojewódzkiego Ośrodka Lecznictwa Odwykowego. Gimnazjaliści na własne oczy mogli zobaczyć, jak wygląda życie „na odwyku” i usłyszeć historie ludzi tam trafiających. Miejmy nadzieję, iż spotkania te wywarły trwałe i pożądane wrażenie na młodych ludziach, stojących u progu swojego dorosłego życia!