Uzależnienia drogą donikąd

Profilaktyka przeciw dopalaczom

Jak niebezpieczne są dopalacze i jakie tragiczne konsekwencje mogą ponieść osoby, które po nie sięgają? Jaki wyniszczający wpływ mają na organizm? Jak niewiele trzeba by się uzależnić i jakie są konsekwencje prawne uzależnień? Te wszystkie kwestie w Powiatowym Domu Dziecka w Gorzyczkach omawiał policjant specjalizujący się w sprawach nieletnich i patologi wspólnie z przedstawicielkami wodzisławskiego sanepidu.

Wspólna wizyta policjanta Wydziału Prewencji oraz przedstawicielek Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Powiatowym Domu Dziecka w Gorzyczkach to kolejna próba uświadomienia młodym ludziom skali zagrożenia związanego z dopalaczami i narkotykami. Jak pokazał w ubiegłym tygodniu wypadek z Gogołowej, gdzie piątka gimnazjalistów zatruła się po zażyciu nieustalonych środków, takie działania w dalszym ciągu są bardzo potrzebne. Podczas prelekcji wychowankowie, oprócz wysłuchania teorii dotyczącej mechanizmów uzależnień od dopalaczy i narkotyków, mieli możliwość  zapoznania się z konsekwencjami zdrowotnymi i prawnymi ich stosowania. Policjant podawał przykłady ze swojej pracy, obrazujące jak często z pozoru niewinne żarty, ciekawość prowadzą do nieszczęść, za które ktoś później odpowiada przed sądem. Uświadamiał również słuchaczom, iż młodzieńcze wybryki mogą mieć bardzo poważne konsekwencje w ich dorosłym życiu. Jednym z nich jest chociażby rodzaj wykonywanego zawodu, ponieważ pracodawcy coraz częściej wymagają od kandydata zaświadczenia o niekaralności.