Posterunek Policji w Gołkowicach - Posterunek - Komenda Powiatowa Policji w Wodzisławiu Śląskim

Posterunek

Posterunek Policji w Gołkowicach

Posterunek Policji w Gołkowicach

44-341 Gołkowice
ul. Celna 51

tel. 47 8555-530

golkowice@wodzislaw.ka.policja.gov.pl

Kierownik
Posterunku Policji w Gołkowicach

asp. szt. Adrian Pawlus
te. 47 8555-531, 798 031 128

Przyjęcia interesantów przez Kierownika Posterunku:
Kierownik Posterunku Policji w Gołkowicach przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek w godz. 10.00 do 14.00. W sprawach skarg i wniosków dotyczących Posterunku Policji w Gołkowicach obywateli przyjmuje Komendant Komisariatu Policji w Gorzycach lub jego Zastępca w każdy poniedziałek w godzinach od 12.00 do 17.00. Posterunek Policji w Gołkowicach nie funkcjonuje całodobowo. W razie problemów z nawiązaniem kontaktu prosimy o kontakt z KPP w Wodzisławiu Śląskim, tel. 47 8555-255.

Dzielnicowych Posterunku Policji w Gołkowicach można znaleźć tutaj