Wiadomości

Ogłoszenie o terminach przyjęć kandydatów do służby w Policji

Data publikacji 14.07.2020

Komendant Wojewódzki Policji poinformował, że w 2020 roku będą realizowane przyjęcia do służby w Policji w terminach: 13 lipca, 16 września, 5 listopada oraz 30 grudnia. Kandydaci mogą składać dokumenty osobiście w komórkach kadrowych komend miejskich/powiatowych Policji województwa śląskiego oraz w Wydziale Doboru i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Osoby zainteresowane rekrutacją zapraszamy do zapoznania się z niezbędnymi informacjami na temat jej przebiegu.

Na początek - najważniejsze:

Pamiętaj, że służba w Policji jest służbą dla społeczeństwa – wymagającą Twojego zaangażowania, odpowiedzialności, uczciwości i poczucia misji.

W codziennej służbie policjanta ważna jest chęć niesienia pomocy, empatia, ale też duża odporność psychiczna, ponieważ spotkasz się z sytuacjami stresującymi, zagrażającymi życiu lub zdrowiu, jednak satysfakcja z realizowanych zadań zrekompensuje minusy służby.

Policja... twórzmy ją razem.

REKRUTACJA