Wiadomości

Policjanci na szkolnych obchodach Międzynarodowego Dnia Bez Przemocy

Data publikacji 04.10.2019

Uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego w Wodzisławiu Śląskim obchodzili Międzynarodowy Dzień Bez Przemocy, który zakłada szerzenie idei życia bez przemocy, w duchu tolerancji i pokoju. Na to wydarzenie zaprosili także policjantów. Stróże prawa uświadamiali swoich rozmówców, że nietykalność cielesna każdego człowieka, jego zdrowie, życie, a nawet odczucia oraz posiadane przez niego rzeczy materialne są chronione prawem.

Podczas obchodów zorganizowanych w szkole można było obejrzeć wystawę poświęconą przeciwdziałaniu przemocy oraz ekspozycję książek poruszających tematykę przemocy. Wykład pt. "Nie bądźmy obojętni wobec przemocy poprowadziła Dyrektor Powiatowego Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Pani Celina Uherek - Biernat. Wśród prelegentów była też nasza dzielnicowa asp. Małgorzata Koniarska, która w swoim wystąpieniu poruszyła tematykę skutków i konsekwencji prawnych przemocy. Na scenie zaprezentowali się także uczniowie w scenkach pt. Stop Przemocy! i Stop Hejtowi!

Temat przemocy, czy to w rodzinie, czy wśród uczestników ruchu drogowego, czy w jeszcze innym środowisku, jest problemem bardzo złożonym. Nie ulega jednak wątpliwości, że należy o tym mówić, a  przede wszystkim pamiętać, że żadna przemoc nie skończy się sama. O tym miał m.in. przypominać ten dzień. Niestety, zarówno dzielnicowi, kuratorzy, sędziowie, jak i pracownicy ośrodków pomocy społecznej wiedzą, że naruszanie nietykalności cielesnej wciąż występuje w rodzinach czy w innych okolicznościac, a nawet przez kierowców na drodze.

Dlaczego pozwalamy na naganne zachowania, albo sami stajemy się ich sprawcami? Niestety, odpowiedź nie jest prosta i z pewnością nie wystarczy tylko stwierdzenie, że dzieje się tak za sprawą zbyt małej świadomości, czy i związanej z nią brakiem odpowiedniej edukacji.

Czym zatem jest przemoc w rodzinie i kiedy możemy mówić o przestępstwie?

Zgodnie z ustawa należy przez to rozumieć „jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą”.

Jakie są rodzaje takiej przemocy?

Tą najbardziej zauważalną jest przemoc fizyczna. Popychanie, kopanie, duszenie, bicie- jednym słowem zadawanie bólu zagrażającego zdrowiu, a w skrajnych przypadkach, nawet życiu ofiary, są głównymi elementami tego rodzaju przemocy.

Już nie tak oczywista, bo nie zostawiająca śladów na ciele, jest przemoc psychiczna. W tym przypadku, skutki aktów agresji odkładają się w psychice osoby pokrzywdzonej. Tu można wymienić: poniżanie, wyśmiewanie, narzucanie własnych poglądów, krytykowanie, kontrolowanie, stosowanie gróźb oraz odseparowanie od rodziny i znajomych.

Temu wszystkiemu czasem towarzyszy przemoc seksualna. Są to sytuacje, kiedy sprawca, w celu zaspokojenia swoich potrzeb seksualnych, wymusza na drugiej osobie nieakceptowane przez nią zachowania.

Ostatni rodzaj dotyczy przemocy ekonomicznej i rażącego zaniedbania wobec członków rodziny. Te dwa aspekty przemocy związane są z obowiązkiem sprawowania należytej pieczy nad rodziną, szczególnie dziećmi. Przykłady dotyczą: niezaspokojenia podstawowych potrzeb rodziny, pozbawienia jej członków ubrania, jedzenia, schronienia, czy braku zainteresowania rozwojem, higieną i problemami najmłodszych członków rodziny, a nawet odbierania ofierze zarobionych pieniędzy i uniemożliwienia jej podjęcia pracy.

Policjanci natomiast przypominają, że nigdy nie jest za późno, żeby przerwać przemoc. Najprościej poprosić o pomoc dzielnicowego. Jako doświadczony policjant pierwszego kontaktu z pewnością będzie wiedział jak pomóc, podpowie takiej osobie, gdzie powinna się udać, żeby rozwiązać swoją trudną sytuację rodzinną i jak ma postępować wobec swojego oprawcy.

  • Wykład dzielnicowej
  • Wykład dzielnicowej
  • Wykład dzielnicowej