Kontrola drogowa "Pieszy" - Wiadomości - Komenda Powiatowa Policji w Wodzisławiu Śląskim

Wiadomości

Kontrola drogowa "Pieszy"

Data publikacji 19.07.2019

Dzisiaj na terenie powiatu wodzisławskiego policjanci drogówki prowadzą akcję „Kontrola drogowa - Pieszy”. Działania te maja wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym, a zwłaszcza na przestrzeganie przepisów związanych z korzystaniem z dróg przez pieszych.

Akcja rozpocznie się o godzinie 10:00 i potrwa do 18.00. Działania policyjne mają na celu dyscyplinowanie we wzajemnych relacjach zarówno kierujących jak i pieszych. Są ukierunkowane na zapobieganie i zwalczanie zachowań powodujących główne zagrożenie pieszych w ruchu drogowym. W ramach akcji stróże prawa będą zwracać uwagę na zachowanie kierowców w stosunku do pieszych ale też bacznie będą się przyglądali, czy piesi sami nie łamią zasad przepisów ruchu drogowego.