Dzisiaj Dzień Bezpiecznego Internetu - Wiadomości - Komenda Powiatowa Policji w Wodzisławiu Śląskim

Wiadomości

Dzisiaj Dzień Bezpiecznego Internetu

Data publikacji 05.02.2019

Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) obchodzony jest z inicjatywy Komisji Europejskiej od 2004 r. Początkowo wydarzenie to świętowały jedynie państwa europejskie, ale już od lat DBI przekracza granice Europy. Wydarzenie ma na celu inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajomienie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa online oraz promocję pozytywnego wykorzystywania internetu.

Ideą DBI jest podkreślanie siły współdziałania w dbaniu o cyfrowe bezpieczeństwo, zarówno na poziomie międzynarodowym, jak również lokalnym, łącząc zaangażowanie wielu instytucji, ale także rodziny, czyli najbliższego otoczenia dziecka.Organizatorem wydarzenia w Polsce od 2005 r. jest Polskie Centrum Programu Safer Internet (PCPSI), które tworzą państwowy instytut badawczy NASK oraz Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę – realizatorzy unijnego programu „Łącząc Europę” (ang. Connecting Europe Facility - CEF). Głównym partnerem wydarzenia jest Fundacja Orange. Patronat honorowy dla wydarzenia udzielili: Ministerstwo Cyfryzacji, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Urząd Komunikacji Elektronicznej oraz Komenda Główna Policji. Partnerami DBI 2019 są Facebook Polska, Google Polska, National Westminster Bank Oddział w Polsce, Teatr Palladium oraz Mulitmedia w szkole.

W tym roku DBI  obchodzimy 5 lutego pod hasłem „Dzień Bezpiecznego Internetu: Działajmy razem!”. Tegoroczna edycja u zachęca wszystkich do aktywnego uczestnictwa w współtworzeniu twórczego i bezpiecznego środowiska online . Podczas obchodów DBI 2019 organizatorzy chcą podkreślić istotę współpracy pomiędzy różnymi sektorami przy wspieraniu pozytywnych zmian w sieci. Wszyscy powinniśmy angażować się w promowanie pozytywnych zastosowań internetu, promocję tolerancji oraz tworzenie kultury zrozumienia.  

Co roku, także wodzisławscy policjanci podejmują liczne działania, które zmierzają do realizacji celów wpisanych w obchody DBI. Są to spotkania z nauczycielami i młodzieżą, których tematem jest cyberprzestępczość. Mundurowi mówią o internecie i zagrożeniach jakie za sobą on niesie. O tym, że przy wykorzystaniu internetu można zrobić niemal wszystko wie każdy, ale policjanci opowiadają uczniom na co zwrócić uwagę, aby nie paść ofiarą tego medium.

Więcej na temat bezpieczeństwa w internecie...