Wiadomości

Wodzisławscy policjanci podsumowali wyniki osiągnięte w 2018 roku

Data publikacji 09.01.2019

Dzisiaj w Komendzie Powiatowej Policji w Wodzisławiu Śląskim odbyła się roczna narada służbowa podsumowująca działania wodzisławskiej Policji w 2018 roku. Wyniki osiągnięte przez poszczególne wydziały przedstawił Komendant Powiatowy Policji a wysłuchał ich Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach insp. Piotr Kucia. Na spotkaniu obecni byli również przedstawiciele samorządu i prokuratury.

Głównym celem narady było omówienie wyników pracy wodzisławskiej Policji za rok 2018. Przedstawione zostały również priorytety, które policjanci będą realizować w roku bieżącym. W spotkaniu podsumowującym ubiegły rok udział wzięli: Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji insp. Piotr Kucia, kierownictwo wodzisławskiej Policji,  Przewodniczący Rady Powiatu Wodzisławskiego Pan Adam Krzyżak, Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Dezyderiusz Szwagrzak, Prokurator Rejonowy Pan Marcin Felsztyński a także funkcjonariusze i pracownicy cywilni miejscowej komendy.

Naradę rozpoczął Komendant Powiatowy Policji mł. insp. Jarosław Grudziński, który przywitał zaproszonych gości i przedstawił jej program. Następnie szef wodzisławskich policjantów przedstawił miniony rok w oparciu o zestawienia statystyczne. Komendant Jarosław Grudziński omawiając sprawy logistyczne podziękował przedstawicielom władz samorządowych za udzielone wsparcie finansowe. Część pozyskanych środków oraz środki budżetowe pozwoliły na zakup 7 nowych radiowozów. Szef wodzisławskiej komendy pokreślił, że w dalszym ciągu policjanci będą skutecznie zwalczać przejawy przestępczości i nie spoczną w działaniach zmierzających do utrzymania poziomu bezpieczeństwa mieszkańców.

Następnie o zabranie głosu poproszeni zostali zaproszeni goście, którzy pozytywnie ocenili wodzisławską służbę i zapewnili o dalszej współpracy z policjantami. Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach podsumowując wyniki osiągnięte przez wodzisławski garnizon powiedział, że są one na bardzo dobrym poziomie. Podkreślił też, że na uzyskanie takiego poziomu mają wpływ wszyscy policjanci niezależnie do stażu służby, stopnia czy funkcji jaką sprawują i za tą dobrze wypełnioną misję przekazał podziękowania na ręce komendanta Grudzińskiego z prośbą o ich przekazanie podległym mu funkcjonariuszom. Nie krył także zadowolenia z dużej  ilości policjantów widocznych na drogach naszego powiatu. Czy to dzielnicowych w służbach obchodowych czy policjantów ruchu drogowego, kontrolujących pojazdy, co  znacznie wpływa na wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród społeczności lokalnej. A jeśli mieszkańcy czują się bezpiecznie w swoim mieście to znaczy, że policjanci dobrze wykonują swoją pracę. Kończąc swoje przemówienie Komendant Kucia życzył policjantom dużo zdrowia oraz utrzymania tak dobrych wyników w bieżącym roku.

Na zakończenie spotkania komendant powiatowy podziękował też wszystkim policjantom za rzetelnie pełnioną służbę. Do podziękowań za owocną służbę przyłączyli się również zaproszeni goście, życząc policjantom samych sukcesów.

Zachęcamy do obejrzenia galerii zdjęć oraz zapoznania się z prezentacją z narady, którą dołączamy poniżej.