Wiadomości

Tydzień Mediacji - skorzystaj z pomocy specjalistów!

Data publikacji 12.10.2018

Tegoroczny Międzynarodowy Dzień Mediacji obchodzony będzie w dniu 18 października 2018 r. Przykładem lat ubiegłych w tygodniu od 15 do 19 października 2018 r. obchodzony będzie tzw. Tydzień Mediacji. W obchody włączają się jak co roku także wodzisławscy policjanci. Osoby zainteresowane uzyskaniem policyjnych porad serdecznie zapraszamy.

Spory można i warto rozwiązywać bez udziału sądu. Każdy może znaleźć się w sytuacji jakiegoś sporu. Nie zawsze wymaga to angażowania sądu. Postępowania sądowe rzadko kończą się w wyniku zawarcia ugody. Jedną z przyczyn tego stanu rzeczy jest z pewnością to, że oficjalność procedur sądowych, atmosfera sali sądowej nie sprzyjają pojednaniu, często nie pozwalają stronom na zrozumienie istoty problemu. Sala rozpraw onieśmiela strony, a stres związany z obecnością w sądzie niejednokrotnie bywa paraliżujący. Dodatkowo, w warunkach jawności rozprawy oprócz sędziego, protokolanta, samych stron na sali mogą znajdować się jako publiczność osoby trzecie, niezwiązane z żadną ze stron procesu, co dodatkowo powoduje wzrost napięcia, lęku i brak poczucia bezpieczeństwa.

W trakcie postępowania mediacyjnego, mediator zachęca strony do nawiązania dialogu oraz unikania konfrontacji i szukania porozumienia. Strony same wybierają technikę rozwiązania sporu i odgrywają szczególnie aktywną rolę w samodzielnym dążeniu do znalezienia rozwiązania, które będzie dla nich najbardziej odpowiednie. Mediacja daje zatem możliwość wyjścia poza stanowisko o charakterze czysto prawnym i uzyskania zindywidualizowanego rozwiązania odpowiadającego prawdziwemu charakterowi sporu.

W ramach Międzynarodowego Dnia Mediacji  2018 roku, w Sądzie Rejonowym  w Wodzisławiu Śląskim na ul. Sądowej 3 dyżury pełnić będą mediatorzy.

Spotkanie z mediatorami ma na celu przybliżenie  idei mediacji i zapoznanie z alternatywnymi sposobami rozwiązywania sporów w świetle obowiązującego prawa.

W Komendzie Powiatowej Policji w dniach 15-19 października od godziny 7.30 do 21.30 dyżury w ramach Tygodnia Mediacji pełnić będą policjanci z wydziału kryminalnego.