Wiadomości

"Kręci nas bezpieczeństwo... przez cały rok szkolny"

Data publikacji 07.11.2017

Wodzisławscy policjanci bardzo duży nacisk w swojej służbie kładą na spotkania profilaktyczne z dziećmi. Od dawna wiadomym jest, że "czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci". Dlatego stróże prawa odwiedzają przedszkola, gdzie przypominają milusińskim podstawowe zasady poruszania się po drodze oraz edukują z zakresu szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Działania mundurowych wpisują się w akcję "Kręci mnie bezpieczeństwo przez cały rok szkolny".

Akcja informacyjno-edukacyjna „Kręci mnie bezpieczeństwo przez cały rok szkolny” zaprojektowana została przede wszystkim z myślą o uczniach szkół podstawowych. Jest ona elementem kampanii „Kręci mnie bezpieczeństwo” Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Głównym celem projektu, będącym inicjatywą Departamentu Komunikacji Społecznej MSWiA oraz Biura Prewencji Komendy Głównej Policji jest kształtowanie i propagowanie pozytywnych postaw młodych ludzi w zakresie bezpieczeństwa, poprzez systematyczne prowadzenie działań profilaktycznych i edukacyjnych.

Jak ważna jest edukacja od najmłodszych lat wiedzą nie tylko policjanci ale także rodzice i nauczyciele, którzy chętnie zapraszają stróżów prawa do szkół, przedszkoli by od małego wpajać dzieciom podstawowe zasady bezpieczeństwa.

Dzisiaj profilaktyk w wodzisławskiej drogówki wraz ze Sznupkiem odwiedził Gminne Przedszkole w Mszanie. Było to nie lada wyzwanie dla policjanta, bo przed sobą miał blisko setkę dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Dla tak dużej liczby słuchaczy, przeprowadzenie pogadanki nie jest łatwe. St.sierż. Patryk Lechowicz poradził sobie z tym zadaniem świetnie. Dzieciaki go uwielbiają. Mundurowy opowiadał przedszkolakom o bezpieczeństwie w ruchu drogowym w roli rowerzystów, pasażerów i pieszych. Dodatkową atrakcją po wysłuchaniu prelekcji była możliwość obejrzenia z bliska radiowozu. Na zakończenie spotkania wszystkim milusińskim rozdano odblaski.