Wiadomości

"KRĘCI MNIE BEZPIECZEŃSTWO... PRZEZ CAŁY ROK SZKOLNY"

Data publikacji 06.10.2017

Wodzisławscy policjanci bardzo duży nacisk w swojej służbie kładą na spotkania profilaktyczne z dziećmi. Od dawna wiadomym jest, że "czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci". Dlatego stróże prawa odwiedzają przedszkola, gdzie przypominają milusińskim podstawowe zasady poruszania się po drodze oraz edukują z zakresu szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Działania mundurowych wpisują się w akcję "Kręci mnie bezpieczeństwo przez cały rok szkolny".

Dzielnicowy oraz policjanci z ruchu drogowego odwiedzili Przedszkole w Gorzycach. Spotkania z przedszkolakami są elementem akcji "Kręci mnie bezpieczeństwo przez cały rok szkolny" objętej honorowym patronatem przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Pana Mariusza Błaszczaka. Stróże prawa przekazują dzieciom wiedzę z zakresu poruszania się po drodze oraz bezpiecznych zabaw. Zachęcają do noszenia elementów odblaskowych nawet w terenie zabudowanym. Przestrzegają przed nawiązywaniem kontaktów z osobami nieznajomymi, przytaczając przykłady prawdziwych zdarzeń. Mundurowi opowiadają także o swojej codziennej służbie.