Wiadomości

Wprowadzenie I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Wodzisławiu Śląskim

Data publikacji 17.10.2016

Dzisiaj w katowickiej komendzie wojewódzkiej odbyło się uroczyste wprowadzenie na stanowiska służbowe zastępców komendantów z dwóch jednostek policji. Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach insp. Krzysztof Justyński wręczył rozkazy personalne dwóm policjantom z kadry kierowniczej śląskiego garnizonu. Wśród nich była nadkom. Magdalena Wija, która została wprowadzona na stanowisko I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Wodzisławiu Śląskim.

O godzinie 9.30 w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach odbyły się uroczystości wprowadzenia na stanowiska służbowe: I Zastępców Komendantów Powiatowych Policji w Wodzisławiu Śląskim i w Pszczynie. Uroczystości przewodniczył Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach insp. Krzysztof Justyński, któremu towarzyszył Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach insp. Piotr Kucia.

Z rąk szefa śląskiego garnizonu rozkazy personalne odebrali nadkom. Magdalena Wija i podinsp. Piotr Kost. Inspektor Krzysztof Justyński pogratulował mianowanym policjantom mówiąc, że obdarzył ich ogromnym zaufaniem mając przy tym nadzieję, że ich nie zawiodą.

Dzisiaj nadkom. Magdalena Wija została także uroczyście wprowadzona wśród policjantów z wodzisławskiej komendy. Uroczystości przewodniczył Komendant Powiatowy Policji w Wodzisławiu Śląskim mł. insp. Jarosław Grudziński, który wręczył swojej zastępczyni kwiaty i pogratulował jej awansu życząc sukcesów na nowym stanowisku. Zarówno policjanci jak i pracownicy cywilni komendy dołączają się do tych życzeń!