O bezpieczeństwie przed wakacjami - Wiadomości - Komenda Powiatowa Policji w Wodzisławiu Śląskim

Wiadomości

O bezpieczeństwie przed wakacjami

Data publikacji 21.06.2016

Policjanci ruchu drogowego wzięli udział w festynie rodzinnym, który odbył się na terenie szkoły podstawowej w Marklowicach. Najmłodsi nie tylko czynnie spędzali czas, ale również pozyskiwali wiedzę i umiejętności potrzebne do prawidłowego funkcjonowania w ruchu drogowym. Dzięki wykorzystaniu busa profilaktycznego z KWP w Katowicach, dzieciom zorganizowano prawdziwe miasteczko drogowe by mogły przygotować się do egzaminu na kartę rowerową.

Impreza odbyła się w Szkole Podstawowej nr 1 w Marklowicach i była skierowana do najmłodszych, którzy już niedługo rozpoczną wakacje. Na spotkaniu nie brakowało atrakcji. Uczestnicy spędzali czas na grach i zabawach ale również wysłuchali prelekcji policjantów ruchu drogowego na temat bezpiecznego poruszania się pieszych i rowerzystów. Policjanci zwrócili również uwagę na obowiązek noszenia odblasków w terenie niezabudowanym. W imprezie wykorzystano bus profilaktyczny z KWP w Katowicach. Dzięki jego wyposażeniu stworzono mini miasteczko ruchu drogowego. Najmłodsi mogli sprawdzić swoje umiejętności w kierowaniu rowerem oraz znajomość przepisów drogowych i tym samym przygotować się do egzaminu na kartę rowerową.