Piesi też naruszają przepisy - Wiadomości - Komenda Powiatowa Policji w Wodzisławiu Śląskim

Wiadomości

Piesi też naruszają przepisy

Data publikacji 14.04.2016

Policjanci ukarali 32 pieszych, którzy podczas wczorajszej akcji naruszyli przepisy ruchu drogowego. Główne zarzuty jakie mundurowi mieli w stosunku do niechronionych uczestników ruchu to przechodzenie przez jezdnię w miejscu niedozwolonym i niestosowani się do sygnalizacji świetlnej.

Wczoraj przec cały dzień policjanci prowadzili działania mające za zadanie wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym, a zwłaszcza na przestrzeganie przepisów związanych z korzystaniem z dróg przez pieszych i rowerzystów. Celem akcji było przede wszystkim dyscyplinowanie we wzajemnych relacjach zarówno kierujących jak i pieszych. Do godziny 22.00 stróże prawa ujawnili w sumie 46 wykroczeń. W stosunku do kierujących pojazdami odnotowano dwa przypadki nieustąpienia pierwszeństwa pieszemu. Ujawniono także dwóch rowerzystów  z nieprawidłowym oświetleniem. Najwięcej jednak wykroczeń spowodowanych było przez pieszych, którzy nagminnie przechodzili przez jednie w miejscu niedozwolonym. W sumie policjanci ukarali mandatami 43 osoby, w tym 5 mandatów nałożono na kierujacych pojazdami , 6 na rowerzystów i 32 mandaty na pieszych.

Akcja była też znakomitą okazją do propagowania wśród pieszych i kierowców akcji śląskiej drogówki „Daj znak!” Policjanci sugerują pieszym, by przed wejściem na przejście dali znać kierowcy, że chcą przekroczyć jezdnię poprzez wyciągnięcie ręki. Gest ten ma na celu zasygnalizowanie kierowcom, że pieszy wchodzi na jezdnię. Nie oznacza to jednak, że pieszy po wykonaniu tego gestu ma bez zastanowienia wejść na drogę nie upewniając się, czy istnieje taka możliwość. Apelujemy do uczestników ruchu drogowego o rozwagę i ostrożność na drodze!