Kierownictwo - Komenda Powiatowa Policji w Wodzisławiu Śląskim

Kierownictwo

 

 

 Komendant Powiatowy Policji w Wodzisławiu Śląskim

mł.insp. mgr Jarosław Grudziński

 

 

 

  I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Wodzisławiu Śląskim

podinsp. mgr Magdalena Wija