Kierownictwo - Komenda Powiatowa Policji w Wodzisławiu Śląskim

Kierownictwo

Kierownictwo

 

 

 Komendant Powiatowy Policji w Wodzisławiu Śląskim

mł.insp. mgr Jarosław Grudziński

 

 

 

I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Wodzisławiu Śląskim

mł. insp. dr Grzegorz Matuszek